ผิดพลาด:

Query Error: CREATE TEMPORARY TABLE heap_hitupdate (tid INT(10) UNSIGNED NOT NULL ,hits SMALLINT(6) UNSIGNED NOT NULL) TYPE = HEAP


ที่อยู่เว็บไซต์ (The URL Is):

http://www.khonklaibaan.com/board/index.php

MySQL ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ (MySQL Server Error):

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'TYPE = HEAP' at line 1 ( 1064 ) ดูข้อมูลความผิดพลาด

ขอความช่วยเหลือ (You Can Get Help In):

http://www.phpwindthai.net